Авторство

Instant Cold Brewer

Рецептите и информацията в сайта се предоставят безплатнo. Потребителите могат да ги използват само и единствено за лично осведомяване. Цитирането на информация става само чрез изрично посочване на автора www.know-how-to-cook.com и активна хипервръзка (link) към цитираната публикация. 

Всички изображения и текстове, публикувани в www.know-how-to-cook.com са обект на авторското право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „Фууд енд стайл“ ООД и www.know-how-to-cook.com, освен ако изрично не е упоменато друго.

Забранява се комерсиалното и некомерсиалното използване на изображения и текстове без писменото ми съгласие за това. При желание да използвате част от съдържанието на сайта, моля изпратете запитване относно условията на адрес: contact[at]know-how-to-cook.com

Всяко използване на изображение и текстове от сайта без съгласието ми е административно нарушение по чл.97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред с всички произтичащи правни последици. Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП.

 

Shopping Cart
Scroll to Top